Lokalni program za mladino Občine Grosuplje 2019-2023

0

Strategija z naslovom Lokalni program za mladino Občine Grosuplje 2019-2023 načrtuje lokalne politike na družbenih področjih, ki kakorkoli vplivajo na kvaliteto življenja mladih.

Občina Grosuplje s tem strateškim dokumentom, ki izhaja iz analize stanja, sprejema usmeritve in ukrepe za oblikovanje mladim prijaznega lokalnega okolja, v katerem si želijo delati, ustvarjati, živeti.

Cilji in ukrepi programa so definirani na podlagi zakonodajnega okvirja javnega interesa v mladinskem sektorju in zbranih predlogov, ki so jih posredovali grosupeljski mladi.

Občina Grosuplje je skupaj z mladinskimi organizacijami strnila prizadevanja za uresničevanje, nadgrajevanje in povezovanje ukrepov na področju mladinske politike za krepitev vloge mladih v lokalnem okolju.

V ta namen je bil v letu 2018 sprejet Odlok o mladih v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 66/18). S tem dokumentom se je sistemsko uredilo mladinsko področje, opredelilo financiranje aktivnosti mladinskega sektorja in določilo institucionalne vzvode za sodelovanje mladih pri odločanju v občini:

– mnenje mladinskega sveta lokalne skupnosti,
– ustanovitev komisije za mladinska vprašanja.

Ena izmed ključnih nalog komisije za mladinska vprašanja je priprava Lokalnega programa za mladino. Lokalni program za mladino je temeljni programski dokument, ki opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here