Javno naročilo – Izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok

0

OBVESTILO

Občina Grosuplje je na svoji spletni strani objavila JN za Izgradnjo zadrževalnika visokih voda Velik potok

Predmet javnega naročila: IZGRADNJA ZADRŽEVALNIKA VISOKIH VODA VELIKI POTOK
Vrsta postopka: Odprti postopek
Številka zadeve: 351-6/2015

Rok za dodatna pojasnila: do vključno 3. 12. 2019
Rok oddaje ponudb: 16. 12. 2019 od 15. ure
Odpiranje ponudb: 17. 12. 2019 ob 9. uri
Objava na portalu javnih naročil: dne 5. 11. 2019 pod oznako  JN007714/2019-B01

Za oddajo predmetnega naročila se izvede odprti postopek skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3).

Predmet javnega naročila je izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, katerega cilj je izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja.

Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta.

Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.

Predviden začetek izvajanja del je s sklenitvijo pogodbe oziroma po uvedbi izbranega ponudnika v delo. Uvedbo v delo potrdita naročnik in izbrani ponudnik s podpisom ustreznega zapisnika. Rok za izvedbo celotnega predmeta javnega naročila, vključno z vsemi pogodbenimi obveznostmi izvajalca, razen pridobitve uporabnega dovoljenja, je največ 19 mesecev od sklenitve pogodbe.

Navedeni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov ali dogodkov, na katere izbrani ponudnik nima vpliva, ki vplivajo na izvedbo del in jih ni bilo mogoče predvideti ter niso krivda izbranega ponudnika.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Celotna objava

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here