Določitev upravljavca mrliške vežice v Troščinah in Mali Stari vasi

0

OBVESTILO – Določitev upravljavca mrliške vežice v Troščinah in Mali Stari vasi.

Svet Krajevne skupnosti Polica je dne 30.10.2019 na 04. redni seji sveta KS Polica sprejel sklep o določitvi upravljavca mrliške vežice v Troščinah in Mali Stari vasi.

KS Polica upravlja s pokopališči, za katere krije stroške upravljanja in vzdrževanja pokopališč ter mrliških vežic. Krajevna skupnost Polica in župnija Polica imata sklenjeno pogodbo o uporabi zemljišč za potrebe upravljanja s pokopališči na območju Krajevne skupnosti Polica. Na območju Krajevne skupnosti Polica so tri (3) javna pokopališča v lasti druge pogodbene stranke: kat. Občina 1781 Polica, na Polici, k.o. 1780 Blečji vrh v Troščinah in k.o.o. 1782 Stara vas na Dolih.

Krajevna skupnost Polica bo s pogodbo oddala v upravljanje in vzdrževanje komunalne objekte v Troščinah in Mali Stari vasi: poslovilno vežico v Troščinah in Mali Stari vasi.

Upravljavec komunalnih objektov na območju Krajevne skupnosti Polica za mrliško vežico v Troščinah je podjetje: Vinoks Damjan Vidic s.p., Mali Konec 1, 1290 Grosuplje, ki ga zastopa g. Damjan Vidic.

Upravljavec komunalnih objektov na območju Krajevne skupnosti Polica za mrliško vežico v Mali Stari vasi je podjetje: Miha Glavič s.p., Velika Stara vas 13, 1290 Grosuplje, ki ga zastopa g. Miha Glavič.

OBVESTILO – cenik za najem poslovilnih objektov za mrliško vežico v Troščinah in v Mali stari vasi:

Svet Krajevne skupnosti Polica na svoji 03. redni seji v mandatnem obdobju 2018-2022, sprejel sklep, glede določitve Upravljavca komunalnih objektov na območju Krajevne skupnosti Polica ter sklep o določitvi cenika za najem poslovilnih objektov za mrliško vežico v Troščinah in v Mali Stari vasi. Krajevna skupnost Polica je na 03. redni seji sveta KS sprejela skupen sklep, da se na pokopališču na Troščinah in v Mali Stari vasi začne zaračunavati uporabnino mrliške vežice.

Vse navedene storitve mora uporabnik plačati na podlagi izdane položnice na račun KS Polica pred uporabo objektov. Glede čiščenja in uporabe objektov in prostorov v mrliški vežici pa mora najemnik odg. osebi pooblaščeni za upravljanje od najemnika prostorov vnaprej dati kavcijo, glede na cenik uporabe poslovilnih objektov v KS Polica. Tip groba se določi glede na pravilnik. Ceniki so objavljeni na spletni povezavi (https://ks-polica.si/?page_id=8) ter na mrliških vežicah.

Obvestilo, glede določitve upr. mrliških vežic in določitve cenika – 31.10.2019

Ceniki, pravilniki in drugi dokumenti.

Hvala za razumevanje,

Krajevna skupnost Polica,
Tajništvo.

Polica, 31.10.2019

Objavljeno na sredstvih javnega obveščanja: Spletna stran KS Polica (http://ks-polica.si/) – 31.10.2019).

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here