Gradnja zadrževalnika Velik potok

0

Člani sveta KS Polica so se na 04. redni seji sveta KS Polica v mandatnem obdobju 2018-2022 dotaknili tudi predvidene gradnje zadrževalnika Velik potok.

Ministrstvo za okolje in prostor bo investitor gradnje zadrževalnika vode Veliki potok v občini Grosuplje. Državna investicija je ocenjena na okoli 11 milijonov evrov.

Z zadrževanjem visokih voda izven Grosupljega se bodo pretočne količine vode precej zmanjšale. Za protipoplavno ureditev Grosupljega pa so poleg zadrževalnika potrebni še protipoplavni ukrepi v sklopu OPPN Grosupeljščica 1 in OPPN Grosupeljščica 2, ki se bodo izvedli po izgradnji zadrževalnika. Z izgradnjo zadrževalnika Veliki potok in z izvedbo omenjenih drugih protipoplavnih ukrepov na Grosupeljščici bo protipoplavna ureditev Grosupljega v celoti urejena.

Na 07. redni seji OS občine Grosuplje je bilo rečeno sledeče: Razpisna dokumentacija za izvedbo izvajalca je skoraj pripravljena, in računajo na to, da bodo v roku 14 dni že lahko šli v izvedbo razpisa. Če bo postopek lepo tekel, če ne bo nekih pritožb, bi bil lahko izvajalec do konca leta izbran, v zgodnjih spomladanskih mesecih pa bi tako lahko začeli tudi že z gradnjo zadrževalnika.

Z Ministrstvom za okolje in prostor so se tudi dogovorili, da lahko pričnejo tudi že s projektiranjem 2. faze protipoplavne ureditve Grosupeljščice. Tako da takoj, ko bo razpis za izvedbo izvajalca za zadrževalnik Veliki potok objavljen, bodo pričeli tudi s pripravo razpisne dokumentacije za projektiranje 2. faze protipoplavne ureditve Grosupeljščice.

Viri sofinanciranja: Drugi projekti
Status – faza: V teku

Informacije

Opis, predstavitev

  • Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.
  • Z zadrževanjem visokih voda izven Grosupljega se bodo pretočne količine vode precej zmanjšale. Za protipoplavno ureditev Grosupljega pa so poleg zadrževalnika potrebni še protipoplavni ukrepi v sklopu OPPN Grosupeljščica 1 in OPPN Grosupeljščica 2, ki se bodo izvedli po izgradnji zadrževalnika.
  • Ti protipoplavni ukrepi so naslednji:

– na večjem območju trase struge se izravna niveleta dna oz. se izvede poglobitev obstoječe struge;
– na obstoječih zožitvah struge se izvedejo razširitve struge;
– na določenih območjih se izvedejo visokovodne zaščite;
– obstoječe brvi se dvignejo na ustrezno višino, prav tako obstoječi mostovi, pri katerih je to potrebno.

  • Z izgradnjo zadrževalnika Veliki potok in z izvedbo omenjenih drugih protipoplavnih ukrepov na Grosupeljščici bo protipoplavna ureditev Grosupljega v celoti urejena.

Grosuplje

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here