Končno poročilo zbranih predlogov, glede upravljanja objektov stare OŠ na Polici

0

Predmet javnega poziva: Predlogi glede upravljanja objektov stare OŠ na Polici
Številka: 001-2018/JP
Datum: 26.11.2018
Odgovorna oseba: g. Mitja Gioahin, predsednik
Kontaktna oseba: g. Jan Einspieler, tajnik

Javni poziv glede zbiranja predlogov stare OŠ Polica – zbrani predlogi

Krajevna skupnost Polica je dne 26.11.2018, objavila tj. Javni poziv zbiranja predlogov, glede upravljanja objektov stare Osnovne šole na Polici. Začetek zbiranja predlogov je bilo: 26.11.2018, od 18. ure naprej. Konec zbiranja predlogov pa: 26.12.2018, do 00:00 ure. Zadnji predlog je Krajevna skupnost Polica prejela dne 26.12.2018 ob 23:24 uri.

Na podlagi tega je Krajevna skupnost Polica zbrala vse predloge, ki so prispeli na elektronski naslov Krajevne skupnost Polica (ks.polica@gmail.com) oziroma pisno na naslov: Krajevna skupnost Polica, Polica 200, 1290 Grosuplje. Število zbranih predlogov: 10 (deset), saj se podani predlogi Športnega društva Polica, Polica 200, 1290 Grosuplje, štejejo za en podan predlog. Število zavrnjenih predlogov: 0 (nič). Predlogi se lahko ponavljajo.

Krajevna skupnost Polica bo zbrane predloge obravnavala na naslednji redni seji sveta Krajevne skupnosti Polica v mandatnem obdobju 2018-2022. Po tem bodo zbrani predlogi posredovani tudi na za to pristojno občino Grosuplje, kjer se bo postopek tudi nadaljeval vse do dokončne ideje za kaj se bosta sama objekta stare Osnovne šole na Polici tudi uporabila.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki: 05 903 02 47 (tajništvo) ali po elektorski pošti na naslov: ks.polica@gmail.com. Za vsebinska vprašanja je pristojen predsednik sveta g. Mitja Gioahin. Za administrativno – organizacijske zadeve pa tajnik Krajevne skupnosti. Vse ostale morebitne priloge so po predhodni najavi na vpogled v tajništvu Krajevne skupnosti Polica, Polica 200, Grosuplje (pisarna KS).

Brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja je prepovedano kakršnokoli reproduciranje, fotokopiranje, mehansko ali elektronsko prepisovanje oziroma preslikavanje, shranitev v elektronski obliki, distribuiranje, javna objava, predelava ali druga uporaba te javne objave – povzetka javne objave. Vse pravice pridržane 2018-2019.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here