Nova prometna signalizacija v naselju Peč

0

V naselju Peč iz smeri Police iz Zg. Duplic po novem velja nova prometna signalizacija in sicer je sedaj hitrost na tem delu ceste (naselja) omejena na 40km/h.

Postavitev je bila potrebna zaradi zagotovitve večje prometne varnosti in varnosti otrok. Odločbo glede postavitve je izdala občina Grosuplje.

Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto je povezana tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti. Področje hitrosti je zato ključno za zagotavljanje boljše prometne varnosti (Policija, 2018).

Rezultat iskanja slik za Hitrost - počasneje je varneje!

Vožnja znotraj hitrostnih omejitev lahko na evropskih cestah reši na tisoče življenj. Že če bi povprečno hitrost v naseljih zmanjšali za samo 1 km/h, bi se število prometnih nesreč zmanjšalo za približno 4 %. Znižanje povprečne hitrosti za 1 km/h zunaj naselja pa bi pomenilo zmanjšanje števila prometnih nesreč zaradi hitrosti za približno 2 % (Policija, 2018).
 
Na to, da je počasneje tudi zares varneje, pa kaže tudi podatek, da je verjetnost smrti pešca ob trku pri hitrosti 50 km/h kar 85-odstotna, pri hitrosti 30 km/h pa se verjetnost, da bo pešec zaradi trka umrl, zmanjša na manj kot 10 odstotkov (Policija, 2018).

Upoštevajte novo prometno signalizacijo!

Fotografiji: Konjeniški klub Giovanni, 2018 in AVP, 2015.