Obvestilo – Ceste in zimska služba 2019/2020 na področju KS Polica

0

Obvestilo – Ceste in zimska služba 2019/2020 na področju KS Polica

▶️ Obvestilo glede zimske službe – pravilnik

▶️ Obvestilo – Zimsko vzdrževanje javnih cest in dolžnosti lastnikov zemljišč ob cestah 2019-2020

Krajevna skupnost Polica opravlja različne naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevna skupnosti Polica skrbi tudi za vzdrževanje krajevnih cest v KS Polica.

Z novo kategorizacijo cest, ki jo je sprejel občinski svet konec leta 2012, se je povečal obseg javnih poti, ki so v upravljanju KS Polica. Krajevna skupnost Polica bo sklenila pogodbe o pluženju z izbranimi izvajalci.

Izvajanje zimske službe se prične, ko zapade nekaj cm snega, v primeru napovedi daljšega in močnejšega sneženja ali napovedi prenehanja sneženja pa že tudi pri nižji snežni odeji.

Pluženje cest se izvaja po določenih prioritetah, prednostno se tako plužijo ceste na katerih je promet največji, ceste na katerih se izvaja tudi avtobusni promet in ceste, ki imajo strmejši naklon cestišča.

S svojim pravilnim ravnanjem pri čiščenju in odlaganju snega boste, kot lastnik zemljišča ob cesti prispevali k svoji varnosti in varnosti vseh udeležencev v prometu.

Za vse informacije povezane z zimsko službo ter vzdrževanjem krajevnih poti v KS Polica nam lahko pišete na e-poštni naslov: ks.polica@gmail.com. Veseli bomo vsakega morebitnega predloga, kritike, pohvale.

Polica, 04.11.2019

Krajevna skupnost Polica,
Tajništvo.

 

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here