Na področju KS Polica nameščene nove opozorilne table za prepoved odlaganja odpadkov

0

Navkljub slabemu vremenu smo danes na cesti Polica – Duplice, Polica – Sp. Brezovo in na Babnikovem hribu namestili nove ALU table, katere označujejo  PREPOVED ODLAGANJA ODPADKOV! 

Glede na več kot uspešno čistilno akcijo, ki je potekala v mesecu aprilu smo se odločili postaviti že omenjene table na celotnem področju Krajevna skupnost Polica.

Več tabel sledi v kratkem. Le te bodo člani sveta na prejete pobude in prijave izobesil tam, kjer je to potrebno.

Vsako novo nelegalno odlagališče odpadkov prijavite neposredno na KS POLICA, OBČINO GROSUPLJE ali pa na MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT oziroma preko povezave.

Predlogi in pobude so namenjene posredovanju informacij k vsebinsko odgovornim subjektom. Za občino in KS ne predstavljajo obveze ali dolžnosti reševanja. Prijava nepravilnosti predstavlja zgolj informacijo in ne vloge po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP).
                                                                                                                                Divja odlagališča predstavljajo grožnjo okolju in ljudem, saj odpadki, odloženi na njih, pogosto vsebujejo nevarne snovi. Te lahko prodrejo tudi v podtalnico in nepovratno onesnažijo vire pitne vode.
                                                                                                                        Krajevna skupnost Polica,
Tajništvo.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here