Sprejem štipendistov Občine Grosuplje 2018 / 2019

0

Občina Grosuplje je za šolsko leto 2018/2019 podelila štipendije 65 dijakom in študentom. Štipendiste je v četrtek, 24. januarja 2019, v prostorih Družbenega doma Grosuplje sprejel župan dr. Peter Verlič in jim čestital za uspeh, da so prišli do občinske štipendije. Pravilnik je namreč kar strog, tako da meni, da staršem ni potrebno biti v skrbeh, da njihovi otroci ne bi bili pri svojem šolanju uspešni, in so lahko ponosni na njih. »Mi pa bomo ponosni na njih v prihodnosti, ko bodo tisto, kar na tej občini, v tej državi, v tej Evropi mi počnemo, oni nadaljevali, in jaz sem prepričan, da še boljše in z več znanja, kot pa smo to uspeli mi,« je dejal.

Župan jim je nato povedal nekaj splošnih informacij o naši občini, pa tudi kakšno zanimivo dejstvo, ki ga zagotovo še niso vedeli. Predstavil jim je tudi večje projekte, na katerih delamo, nove ideje, pobude, seveda tudi njihove, pa so vedno dobrodošle.

Trenutno najbolj aktualna projekta sta gradnja parkirne hiše P + R Grosuplje, ko bomo lahko svoje avtomobile parkirali v Grosupljem in se do naše prestolnice odpeljali z avtobusom ali vlakom, in gradnja nove športne dvorane pri Osnovni šoli Louisa Adamiča na Tovarniški.

Začelo se bo z urejanjem Trga Grosuplje, ko bomo Kolodvorsko cesto preuredili v pešcono, ki bo povezovala trga pred knjižnico in železniško postajo. Upamo pa, da bomo lahko kaj kmalu sprejeli tudi naš prostorski načrt, da bomo lahko nadaljevali z urejanjem športnega rekreativnega središča Koščakov hrib, nekakšnega mestnega parka, in kasneje tudi Športnega parka Grosuplje. Da vsebin za šport in rekreacijo v našem mestu ne bo manjkalo.

Župan je še povedal, da je bila odločitev, da tri občine, Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, skupaj ustanovimo medobčinski razvojni center, pravilna. Njegova poglavitna naloga je že od vsega začetka bila, da poskušamo pridobiti evropska sredstva za tiste projekte, ki jih država izpusti. In lahko vidimo, da se je kar nekaj lepih projektov že začelo odvijati. So pa namenjeni bolj mehkim vsebinam, kot jih radi poimenujemo. Ti spodbujajo spoznavanje, srečevanje, druženje ljudi med seboj po Evropi, pokrivajo pa tudi področja, kot so ohranjanje narave, ohranjanje biotske raznovrstnosti. Tako bomo lahko zdaj tudi vsakoletno prenašanje žabic čez cesto dolgotrajno uredili.

Nekaj več besed pa je župan namenil tudi področju turizma v naši občini, kjer se nam prav tako obeta večji korak v razvoju.

Dodelitev štipendij Občine Grosuplje sicer ureja Odlok o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje. Na javnem razpisu za dodelitev štipendije Občine Grosuplje za šolsko leto 2018/2019 je bilo dodeljenih 65 štipendij, od tega 35 študentom in 30 dijakom. Točkoval se je učni uspeh in izven šolske dejavnosti. Višina štipendije za šolsko leto 2018/2019 znaša 100 evrov mesečno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here