Lokalne volitve 2018 – Pomembne informacije

0

LOKALNE VOLITVE 2018

POMEMBNE INFORMACIJE

Lokalne volitve 2018 bodo potekale v nedeljo, 18. novembra 2018. Prvi podatki o volilni udeležbi bodo znani po 12. uri, glede na stanje na voliščih ob 11. uri. Drugi podatki o volilni udeležbi bodo znani po 17. uri, glede na stanje na voliščih ob 16. uri. Prvi delni izidi glasovanja bodo znani po 19.30 uri.

Vse informacije glede lokalnih volitev si lahko ogledate na spletni strani Ministrstva za Javno upravo, pod zavihkom Lokalne volitve 2018 – http://volitve.gov.si/lv2018/ (podatki se redno osvežujejo).

Prikazano stanje v spodnji tabeli je po podatkih obdelanih do 15:00 ure, dne 02.11.2018. Objavljene so vložene in nezavrnjene kandidature.

VOLITVE V ŠTEVILKAH 

Pravna podlaga: Zakon o lokalnih volitvah (ZLV), Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP) in Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ).

DVK – Državna volilna komisija:

Osrednji organ lokalne samouprave je predstavniško telo, ki sprejema temeljne odločitve v lokalni skupnosti, in ga praviloma volijo neposredno prebivalci lokalne skupnosti. Zakon o lokalnih volitvah posebej ureja tudi vprašanja volitev župana, volitev v občinske svete in volitev v svete krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti. V občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti se volijo tudi predstavniki teh skupnosti v občinski svet.

Pri lokalnih volitvah ima vsak volilno pravico samo v svoji občini, gre za vezanost volilne pravice na prebivalce lokalne skupnosti. Volilno pravico na lokalnih volitvah imajo tudi državljani drugih držav članic EU z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma potrdilom o prijavi prebivanja in prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Za občine z manjšim številom članov občinskega sveta (od 7 do vključno 11) je zakonsko predviden večinski volilni sistem. Proporcionalni volilni sistem se uporablja za občine z večjim številom članov občinskega sveta. Po večinskem sistemu se vedno volijo člani občinskega sveta, ki so predstavniki italijanske in madžarske narodnosti ter predstavniki romske skupnosti. V tem primeru se glasuje o posameznih kandidatih, medtem ko se pri proporcionalnem sistemu glasuje o listah kandidatov.                                                                                                                                                                                                                                                                               KRAJEVNA SKUPNOST POLICA

                                                                                                                   Tajništvo