Skupaj oblikujemo prihodnost – Celostna prometna strategija občine Grosuplje

0

Na 15. redni seji Občinskega sveta je bila sprejeta Celostna prometna strategija občine Grosuplje. Strategija je rezultat skoraj enoletnega sodelovanja občine, deležnikov, občanov in zainteresirane javnosti, ki so se pod vodstvom izvajalca projekta, podjetja Harpha Sea, d.o.o. Koper, s podizvajalci V Prostoru, d.o.o. in IB Studio, d.o.o., redno srečevali ter predstavili svoja mnenja in pobude za celostno prometno reševanje v občini Grosuplje.

S celostno prometno strategijo bo Občina skušala uravnovesiti vse načine potovanja, zato bo dala večji pomen pešcem, kolesarjem ter uporabi javnega potniškega prometa, da bi tako zmanjšala prevladujoč promet z osebnimi vozili. Zagotovila bo tudi večjo varnost udeležencev v prometu ter zmanjšanje negativnih vplivov prometa na zdravje in okolje.

Pešačenje in kolesarjenje v občini ne dosegata svojega potenciala predvsem zaradi pomanjkljive infrastrukture. Da bi hoja in kolesarjenje postala med občani bolj priljubljena, si bo občina Grosuplje v naslednjih petih letih prizadevala za ureditev, obnovo in izgradnjo pločnikov, kolesarskih stez in varnih prehodov. Nadgradila bo obstoječi javni potniški promet z dodatnimi vožnjami in ureditvijo postajališč. Še naprej bo potekalo umirjanje prometa, v centru mesta Grosuplje bo vzpostavljena cona za pešce, tovorni promet pa bo preusmerjen iz mesta po obvoznici.

15. seja OS Grosuplje – 5.4.2017 / 5. točka. Video: https://www.youtube.com/watch?v=RPXS1HnJ3-w

Strategija se bo v prihodnjih letih še nadgrajevala in spreminjala ter tudi v prihodnje vključevala mnenja občanov. Podrobnosti si boste lahko v kratkem ogledali v dokumentu Celostna prometna strategija občine Grosuplje, ki bo dostopen v elektronski obliki na spletni strani Občine in v tiskani obliki v prostorih Občine Grosuplje.

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

Vir: Občina Grosuplje, 2017.