Predstavitev in javna razprava na temo Lokalnega programa za mladino Občine Grosuplje 2019-2023

0

V četrtek, 29. avgusta 2019, je v Družbenem domu Grosuplje potekala predstavitev in javna razprava na temo Lokalnega programa za mladino Občine Grosuplje 2019-2023, kar je za Občino Grosuplje zelo pomemben dogodek, saj se tovrsten strateški dokument za mladino v Občini Grosuplje sprejema prvič.

Predstavitev je bila v celoti vodena s strani Komisije za mladinska vprašanja Občine Grosuplje, ki jo sestavljajo predsednica komisije Klavdija Mehle, podpredsednica Tanja Kastelec ter člani Eva Drobnič, Luka Mehle in Lovro Triler.

Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Občine, župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar ter Jelka Kogovšek, vodja urada za finance gospodarstvo in družbene dejavnosti.

Predsednica Komisije za mladinska vprašanja Klavdija Mehle je izpostavila lepo in predvsem produktivno sodelovanje Komisije in Občine Grosuplje pri pripravi dokumenta, poslušalcem je predstavila delo in naloge komisije ter pomen Lokalnega programa za mladino, predvsem kakšne prednosti doprinese mladim. Lokalni program torej sprejema usmeritve in ukrepe za oblikovanje mladim prijaznega okolja v katerem si želijo delati, ustvarjati in živeti. Je temeljni programski dokument za obdobje 5 let, ki opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti, vsekakor pa bo Občini Grosuplje doprinesel veliko na področju razvoja mladinske politike.

Področja, ki jih obravnava program so izobraževanje, zaposlovanje, bivanjske razmere, zdravje in dobro počutje, mladinsko organiziranje, participacija, prostovoljstvo, informiranje in mobilnost, skratka vsa področja, za katere je pomembno, da se na področju mladine razvijajo in nadgrajujejo.

Iskreno veselje je bilo vidno tudi s strani župana dr. Petra Verliča, saj je v svojem nagovoru izpostavil pomembnost posvečanja pozornosti mladim v lokalnem okolju, predvsem na področjih, ki so za njih tista najbolj pomembna. Povezave, odnosi in izmenjava informacij so ključni elementi za solidarnost in prihodnji razvoj Evropske unije. To povezanost najbolje spodbujajo različne oblike mobilnosti, kar je župan tudi izpostavil kot področje, ki se mora razvijati tudi v naši občini, za kar se bomo trudili, namreč razvoj mobilnosti je med drugimi tudi eden izmed ukrepov Lokalnega programa za mladino Občine Grosuplje.

Tudi občinske štipendije so tiste, ki mladim v lokalnem okolju dajo neko vzpodbudo pri njihovem šolanju in nadaljnjem razvoju. Občina Grosuplje štipendije sicer že podeljuje, letos se jih bo v septembrskem razpisu razpisalo kar 65, župan pa je obljubil, da se bo število podeljenih občinskih štipendij že v naslednjih letih povišalo.

Da se aktivno dela na Lokalnem programu za mladino Občine Grosuplje je izrazil veselje tudi direktor občinske uprave, mag. Dušan Hočevar. Pohvalil je komisijo in sodelavce iz občinske uprave, ki so skupaj soustvarjali omenjen strateški dokument, v njega vložili veliko truda in želje po oblikovanju mladim prijaznega lokalnega okolja.

Sledila je javna razprava, kjer so poslušalci komisiji lahko postavili vprašanja, podali mnenja in pobude, aktivno sodelovanje pri sooblikovanju lokalne mladinske politike pa bo možno tudi v nadaljnje. Komisiji lahko namreč kadarkoli pišete na e-mail naslov mladinskavprasanja.grosuplje@gmail.com ali pa vprašanja naslovite kar direktno na Občino Grosuplje s pripisom »Komisija za mladinska vprašanja«. Vaša vprašanja, pobude oziroma mnenja bodo obravnavali na rednih sejah komisije.

Vir: Občina Grosuplje, 2019.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here