Poročilo o kakovosti pitne vode na območju občine Grosuplje za leto 2018

0

Na območju občine Grosuplje se uporabnike oskrbuje s petih vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje.

Letni notranji nadzor je bil izveden s strani pooblaščenega izvajalca Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Notranji nadzor se opravlja na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17), interne HACCP dokumentacije in Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Grosuplje (Ur. l. RS št. 111/13).

V splošnem lahko ugotovimo, da se je uporabnikom distribuirala ustrezna zdrava pitna voda.

Na vodovodnih sistemih Grosuplje (vrtina Kačjak, črpališče Dobje), Šmarje Sap (vrtina Stavka), Sevnik (zajetje Sevnik), Velike Lipljene (zajetje Mrzlica) in Žalna (vrtina Žalna) je bila vzorčena tudi surova voda pred pripravo. Rezultati vzorčenj na vseh vodnih virih, razen na vodnem viru Žalna, izkazujejo prisotnost fekalnega onesnaženja (E.coli, koliformne bakterije, enterokoki).

Celotno letno poročilo za leto 2018, pripravljeno s strani pooblaščenega izvajalca  notranjega nadzora, je objavljeno na spletni strani https://www.jkpg.si/ pod rubriko Kakovost pitne vode, kjer lahko najdete tudi podatke, s katerega vodovodnega sistema v našem upravljanju se oskrbuje posamezno naselje in kakšna je trdota pitne vode.

Analiza opravljenih vzorčenj in vzroki neskladij

Poleg tega so na tem spletnem mestu dosegljiva:

Navodila o prekuhavanju vodePriporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja in Navodila za dezinfekcijo vodovodnega omrežja.

Vir: Javno komunalno podjetje Grosuplje, 2019.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here