RAZGLAS seznama kandidatov za volitve v svete krajevnih skupnosti občine Grosuplje dne, 18.11.2018 – KS Polica

0

LOKALNE VOLITVE 2018 – KS POLICA

Občinska volilna komisija Grosuplje je na seji dne, 24.10.2018, v skladu z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 54/07 – odločba Ustavnega sodišča RS in 23/17), sprejela sklep, da se na spletni strani Občine Grosuplje      (www.grosuplje.si) in v lokalnem časopisu Grosupeljski odmevi objavi RAZGLAS seznama kandidatov za volitve v svete krajevnih skupnosti občine Grosuplje dne, 18.11.2018.

                                                        KRAJEVNA SKUPNOST POLICA

                                                                                                                   Tajništvo