Pričetek del izgradnje nove JR v ZG. Duplicah pri Polici

0

Pred kratkim so se pričela prva zemeljska dela za izgradnjo nove JR v ZG. Duplicah pri Polici. Delavci so pričeli z zemeljskimi deli (pripravo terena, izdelavo kabelske kanalizacije, izdelava betonskih temeljev za drogove, prižigališča, utrjevanje terena ipd).

Ko bodo opravljena ta dela, sledi še postavitev drogov za JR, montaža svetilk, utrjevanje okolice, ceste in dvorišč.

S tem bo zaselek ZG. Duplice dobil novo sodobno JR, ki bo krajanom omogočila boljšo vidljivost v nočnem času, pripomogla bo, k izboljšanju prometne varnosti ter nenazadnje k večji varnosti premoženja krajanov na tem delu.