Dovolilnice za parkiranje v letu 2018 v občini Grosuplje

0

V začetku leta 2017 smo v Grosupljem del mirujočega prometa uredili tudi preko sistema plačljivih parkirišč. Po testnem obdobju je bil sistem nekoliko spremenjen, tako sedaj velja plačljiv termin med 7:00 in 17:00 uro. Na plačljivih parkiriščih je bilo v skoraj letu dni evidentirano preko 215.000 parkiranj, od tega okrog 18.000 plačljivih. Po ureditvi mirujočega prometa so razmere boljše, saj je občanom vedno na voljo prosto parkirno mesto za opravke in obveznosti v mestu.

Tudi v naslednjem letu ostaja sistem enak, prva ura (pri Kongu 0, pri ZD 2 uri) je brezplačna, vsaka naslednja 0,40€. Cena enoletne dovolilnice znaša 100€. Vsi imetniki dovolilnic, lahko le te obnovite do roka, ki je naveden na vsaki dovolilnici. Obrazci bodo na voljo na spletni strani občine in na vložišču, od 23. decembra dalje. Nove dovolilnice boste lahko prevzeli po 15. 1. 2018. Število preostalih prostih dovolilnic, bo znano po 23. 1. 2018, ko poteče obdobje veljavnosti za največje število izdanih dovolilnic, dodelile se bodo prosilcem na čakalnem seznamu, glede na datum oddane vloge.

Parkirišče na Adamičevi ni več v sistemu plačljivih parkirišč, ki jih upravlja Občina, zato boste imetniki dovolilnic za to parkirišče, ki jih boste želeli uporabljati tudi v naslednjem letu, prejeli dovolilnice za parkirišče GS1 – pri Občini.

V letu 2018 je v planu gradnja parkirne hiše na lokaciji parkirišča GS1-pri Občini. V času planirane gradnje parkirne hiše na lokaciji parkirišča GS1 – pri Občini, bodo lastniki dovolilnic za to parkirišče, brez dodatnega plačila, lahko parkirali na kateremkoli parkirišču z urejenim plačljivim načinom parkiranja v Občini.

Obrazec za izdajo dovolilnice 2018: Obrazec za izdajo dovolilnice za leto 2018

Prikaz območij parkiranja za leto 2018: Karta območij 2018

Vir: Občina Grosuplje, 2017.