Dokumenti KS

Obrazec za splošne vloge – Obr. 1 spl. vloge KS Polica

Izraz “proračun” se uporablja za letni načrt prihodkov in odhodkov družbeno- političnih skupnosti (državni, občinski proračun).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s statutom Občine Grosuplje. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec. Skupnost v pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun. Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.

Obvestilo: Krajevna skupnost Polica prejema in izdaja e-račune, zato je obvezno t.i. elektronsko poslovanje glede računov. 

Grosuplje

Proračuni občine Grosuplje (od 2010 naprej)

Proračuni  


Prikaz porabe denarja občin v Sloveniji

Komisija za preprečevanje korupcije želi vsem državljanom, zlasti pa zainteresirani javnosti in raziskovalcem omogočiti prost dostop do nabora podatkov.

Zato zagotavljajo programski vmesnik do podatkov v strojno berljivi obliki. Opis se nahaja na https://erar.si/doc/.

OPOZORILO: podatki se lahko brez opozorila spremenijo tudi za nazaj v primeru, da se zaradi povezav na dodatne vire podatkov ugotovi, da čiščenje podatkov ni bilo izvedeno popolno oz. je bilo izvedeno preveč učinkovito.

Prikaz porabe denarja od leta 2003 naprej