OBVESTILO – odstop člana iz Sveta KS Polica

0

OBVESTILO ZA JAVNOST

Podpredsednica Sveta KS Polica ga. Katja Pajenk Ličen je dne 30.12.2020 poslala odstopno izjavo iz Sveta KS Polica.

Predsednik je izjavo sprejel in člane Sveta KS Polica obvestil o odstopu.

OBRAZLOŽITEV:

Prenehanje mandata člana Sveta KS je vezano na dan, ko član poda odstopno izjavo predsedniku Sveta KS. Z drugimi besedami, odstop člana Sveta KS prične veljati z dnem, ko ga prejme predsednik Sveta KS.P

redsednik Sveta KS Polica je potem v roku osmih dni od prejema pisne izjave o tem obvestil Svet KS in občinsko volilno komisijo, ki sta nato v zadevi ustrezno postopala naprej.

UGOTOVITVENI SKLEP:

Z dnem 01.01.2021, članici Sveta KS Polica ga. Katji Pajenk Ličen preneha mandat članice v Svetu KS Polica (podala odstopno izjavo).

Nadomestnega člana do konca mandata ne bo, saj se nadomestne volitve opravijo šele, ko odstopi vsaj tretjina članov Sveta KS pri večinskem volilnem sistemu.

Krajevna skupnost Polica

Tajništvo

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here