Dokončna sanacija ceste v Dolenji vasi pri Polici

0

Pred dnevi je izvajalec dokončno uredil in asfaltiral cestišče v Dolenji vasi pri Polici.

Cesta na tem delu je bila več, kot potrebna sanacije. Poleg tega se je uredilo tudi primerno odvodnavanje vode.

Cesta je infrastrukturni objekt nizke gradnje, namenjen različnim vrstam prometa zato si prizadevamo, da čim več cest na področju KS vzdržujemo v skladu z PP zmožnostim in rednim planom vzdrževanja cest, ki so v upravljanju KS Polica.Javne ceste se vzdržujejo v javnem interesu, na način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi, ki urejajo ceste, varstvo okolja, prostorsko načrtovanje in gradnjo objektov, ter v skladu s predpisanimi tehničnimi smernicami.

Vzdrževanje cest delimo na redno vzdrževanje in gradbeno vzdrževanje.

Krajevna skupnost Polica opravlja različne naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevna skupnosti Polica skrbi tudi za vzdrževanje krajevnih cest v KS Polica.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here