Ukrepi za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia

0

V letu 2010 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. list RS, št. 36/10), na podlagi katerega je bila izdana Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. list RS, št. 63/10). Ta določa, da je posebno nadzorovano območje celotno ozemlje Republike Slovenije, imetniki zemljišča pa morajo na zemljišču, na katerem rastejo škodljive rastline iz rodu Ambrosia, z namenom preprečevanja širjenja in za zatiranje škodljivih rastlin izvesti naslednje ukrepe:

  • odstraniti škodljive rastline vključno s koreninami ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več;
  • opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdalo zgibanko, s katero seznanja javnost o navedeni agresivni in alergeni rastlini ter o njenem zatiranju. Zgibanka se nahaja na spletni strani Občine ter v tiskani obliki na vložišču Občine Grosuplje, Kmetijski zadrugi Grosuplje in na kmetijski svetovalni službi ter na sedežih krajevnih skupnosti. Več podatkov o ambroziji najdete tudi na spletni strani: http://www.uvhvvr.gov.si.

Zloženka: ODSTRANIMO AMBROZIJO!

Vir: Občina Grosuplje, Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti, 2018.