Dokumenti KS

Obrazec za splošne vloge – Obr. 1 spl. vloge KS Polica

Izraz “proračun” se uporablja za letni načrt prihodkov in odhodkov družbeno- političnih skupnosti (državni, občinski proračun).

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s statutom Občine Grosuplje. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec. Skupnost v pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun. Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.

Obvestilo: Krajevna skupnost Polica prejema in izdaja e-račune, zato je obvezno t.i. elektronsko poslovanje glede računov. 

Image result for ujp

Proračuni občine Grosuplje (od 2010 naprej)

Proračuni  


Rezultat iskanja slik za občine

Prikaz porabe denarja občin v Sloveniji

Prikaz porabe denarja od leta 2003 naprej 


2017

Letno poročilo za leto 2017

Še v pripravi


2016

Letno poročilo za leto 2016 

Letno poročilo – 2016


2015

Letno poročilo za leto 2015

Letno poročilo – 2015


Revizijsko poročilo za leto 2015

Revizijsko poročilo


2014

Letno poročilo za leto 2014

Letno poročilo – 2014


2013

Letno poročilo za leto 2013

Letno poročilo – 2013

 


Javna objava letnih poročil KS Polica

Vrsta poročila Za leto / obdobje Dokument
Letno poročilo 2016
Letno poročilo 2015
Letno poročilo 2014
Letno poročilo 2013
Letno poročilo 2012

 

Željeni podatki iz zgornje tabele so navoljo le registriranim uporabnikom portala AJPES.
Če še nimate gesla se lahko brezplačno registrirate TUKAJKS Polica – Izpis iz AJPES-a

 

 

© 2014-2018 Krajevna skupnost Polica

Brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja je prepovedano kakršnokoli reproduciranje, fotokopiranje, mehansko ali elektronsko prepisovanje oziroma preslikavanje, shranitev v elektronski obliki, distribuiranje, javna objava, predelava ali druga uporaba objavljenih dokumentov KS Polica oziroma njenih delov. Vse pravice pridržane.