Sprememba v ločevanju papirja in kartona v občini Grosuplje

0

V Javnem komunalnem podjetju Grosuplje so se zaradi preprečitve kraje odpadnega papirja iz zabojnikov na zbiralnicah odločili za spremembo v ločevanju papirja in kartona. Na pomembnejših zbiralnicah so na enega od dveh zabojnikov za papir namestili cilindrično ključavnico, medtem ko je drugi zabojnik, namenjen odpadni kartonski embalaži, ostal nespremenjen.

S tem uvajajo red in skupaj z vami, spoštovani uporabniki, prispevate k zniževanju stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki in posledično zniževanju mesečnih položnic gospodinjstvom. Pozitivni finančni učinki te akcije bodo doseženi le z doslednim spoštovanjem novega načina prepuščanja koristnih odpadkov, redom in disciplino, ter medsebojnim sodelovanjem.

Zato vas vljudno naprošajo, da odpadni papir (časopise, revije, zvezke, publikacije, reklamne letake in podobno) prepuščate v zaklenjene zabojnike za papir, kartonasto embalažo pa razstavljeno in zloženo odlagate v odklenjene zabojnike za kartonasto embalažo. Striktno ločevanje bo znatno pripomoglo do željenih ciljev.

V testnem obdobju so ločene zabojnike namestili na območju krajevnih skupnosti Grosuplje in Šmarje – Sap. Točne lokacije so prikazane v spodnji razpredelnici. Uveljavitev novega načina bodo redno spremljali in v primeru, da se novi način zbiranja odpadnega papirja izkaže kot dobra praksa, bodo aktivnost razširili na vse zbiralnice.

Rezultat iskanja slik za jkp grosuplje

Seznam prenovljenih zbiralnic:

Grosuplje Adamičeva cesta-pri podjetju Kovinostroj
Grosuplje Pred mostom čez Grosupeljščico
Grosuplje Cesta Cankarjeve brigade-pri TP postaji
Grosuplje Prešernova cesta pred križiščem z cesto Ob Gro. (+2)
Grosuplje Pred mostom čez Grosupeljščico nasproti BMW
Grosuplje Dvori-zelenica pred garažami
Grosuplje Partizanska cesta pri parkiriščiu Rus
Grosuplje Tovarniška cesta med OŠ in vrtcem
Grosuplje Kersnikova cesta pred stanovanjskimi bloki
Grosuplje Zupančičeva cesta v križišču z Jakhlovo cesto
Grosuplje Adamičeva 1 in 3 (med bloki)
Grosuplje Stritarjeva cesta -prestavljena lokacija
Grosuplje Adamičev center
Grosuplje Sončni Dvori – Brezje med 83 in 93
Grosuplje Brezje pri Grosuplju
Grosuplje Perovo staro naselje
Grosuplje Bevkova pri toplarni
Šmarje-Sap Cikava pri avtobusni postaji
Šmarje-Sap Sela pri TP postaji
Šmarje-Sap Ljubljanska cesta avtobusna postaja na Sap-u
Šmarje-Sap Pokopališka cesta za starim pokopališčem
Šmarje-Sap Pri Osnovni šoli
Šmarje-Sap Pri družbenem domu
Šmarje-Sap Šuligojeva cesta v križišču z Aškerčevo
Šmarje-Sap Mali Vrh 2 (pri mostu nad reg.cesto)
Šmarje-Sap Tlake v križišču Tlake-Mali Vrh (pri mostu v Gajniče)
Šmarje-Sap Veliki Vrh v križišču čez nadvoz AC

 

Vir: Javno komunalno podjetje Grosuplje, 2018.