Zdravstveno letovanje otrok in kolonija v letu 2018 in razpis za voditelje otrok

0

ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK IN ŠOLARJEV NA DEBELEM RTIČU 2018, KOLONIJA, SAMOPLAČNIŠKO LETOVANJE:

9-dnevno od 30. 6. do 9. 7. 2018, 7-dnevno 30. 6. do 7. 7. 2018  

Prijavnice lahko dobite v tajništvu šole ali na spletu.

Za zdravstveno letovanje mora otroka predhodno pregledati njegov izbrani zdravnik in izpolniti predpisani obrazec na hrbtni strani. Obojestransko izpolnjen obrazec vrnite v našo pisarno čim prej oziroma do 22. 5. 2018.

Prispevek staršev za zdravstveno letovanje za 7 dni je 53,20 €, za 9 dni 68,40 €.

Kolonija je namenjena zdravim otrokom s slabšim socialnim statusom. Zdravniškega izvida ne potrebujete. Izpolnjeni prijavnici priložite kopijo odločbe CSD za denarno pomoč ali za otroški dodatek in opišite socialno materialni položaj družine. Prispevek za 7-dnevno kolonijo znaša 80,00 €, znesek pa bomo s pomočjo donatorjev znižali na osnovi utemeljene prošnje.

Pri višjih dohodkih družine bo cena 150,00 €, prednost pa bodo imeli otroci iz družin z nižjimi dohodki. Če ne gre za zdravstveno indikacijo ali za socialno šibko  družino lahko otroka prijavite na samoplačniško letovanje.
Cena za 7 dni je 301,00 €, za 9 dni pa 387,00 €.

Otrokom, ki jim bo letovanje odobreno, bomo v juniju poslali na dom položnico z ostalimi navodili, prispevek pa bo treba plačati
do 18. 6. 2018.

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE
Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje
Tel. 01 781 16 30, fax 01 781 16 31,
GSM 051 380 351 e-pošta: grosuplje.ozrk@ozrks.si
Spletna stran: http://www.grosuplje.ozrk.si

 

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Grosuplje organizira na Debelem Rtiču devetdnevno zdravstveno letovanje otrok od 30. 6. 2018 do 9. 7. 2018 in sedemdnevno zdravstveno letovanje ter kolonijo od 30. 6. 2018 do 7. 7. 2018.

K sodelovanju vabimo prostovoljce/ke za vodenje skupin otrok in mladostnikov starih od 5 do 19 let. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

– starost najmanj 20 let,
– študentje in diplomanti pedagoške, zdravstvene ali druge ustrezne smeri,
– izkušnje pri delu z otroki,
– znanje osnovnih plavalnih veščin.

Pisne prijave zbiramo do 5. 6. 2018 na naslov: RKS – Območno združenje Grosuplje, Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje,
e-pošta: grosuplje.ozrk@ozrks.si.