Pomagajmo žabicam čez cesto

0

Pomagajmo žabicam

Logo

V mesecu marcu bo toplo in vlažno vreme spodbudilo selitev dvoživk. Iz gozdnih prezimovališč se bodo odpravile do vode, kjer se bodo lahko razmnoževale.

Prenašanje dvoživk na Radenskem polju (regionalna cesta Mlačevo-Račna) organizira društvo Preplet v sodelovanju z Občino Grosuplje. Ko se zvečeri, se zberemo na začetku ograje iz smeri Grosuplja (100m na desni strani za bajerjem na Mlačevem). Več informacij: Lara Kastelic, 031 231 681, zabice@radenskopolje.si.

Vir: Občina Grosuplje, 2018.


Zakaj: Dvoživke (žabe, krastače in pupki) spomladi zapustijo svoja prezimovališča in na poti proti vodam, kjer bodo odložile nov zarod, prečkajo ceste in pri tem pod avtomobilskimi kolesi pogine tudi polovica lokalnih populacij. Strokovnjaki Centra za kartografijo favne in flore Slovenije (CKFF) so samo v Ljubljani in okolici našteli več kot sto tako imenovanih črnih točk, kjer dvoživke množično prečkajo ceste. Po podatkih CKFF, kjer že več let (tudi v okviru evropskih projektov) spremljajo razmere na slovenskih cestah in ugotavljajo črne točke, je ena najbolj črnih točk prav cesta v vasi Hraše, ki dvoživkam seka pot iz gozda do bližnjih ribnikov. Prometni znaki, ki opozarjajo na prisotnost žab na cesti, se doslej niso izkazali za primerno rešitev, saj kljub opozorilu le redki vozniki zmanjšajo hitrost.

Precej bolj učinkovite so obcestne ograje, ki dvoživkam preprečujejo prečkanje ceste in jih usmerjajo v prehode, zgrajene posebej v ta namen. Slaba plat je, da je njihova ureditev na že zgrajenih cestah draga. Take ograje se postavi na najbolj kritičnih odsekih cest in se s pomočjo prostovoljcev organizira prenašanje dvoživk čez cesto (Povzeto po: Delo, 31. marec 2006).

Info: https://www.facebook.com/drustvopreplet/