15 C
Grosuplje
november 12, 2018, 20:43
Grosuplje
broken clouds
15 ° C
15 °
15 °
67%
1kmh
75%
tor
9 °
sre
7 °
čet
6 °
pet
9 °
sob
9 °

OBVESTILO!

V petek, 9.11.2018 je potekala zadnja seja Sveta Krajevne skupnosti Polica v mandatnem obdobju 2014-2018, pod vodstvom predsednika – zakonitega zastopnika g. Mitja Gioahina, podpredsednika g. Andreja Ferjana in ostalih članov Sveta Krajevne skupnosti Polica.

Za zaključek lahko dodamo še, da nas je vodila velika želja, da še bolj predstavimo vlogo in pomen kraja skozi zgodovino, da opozorimo na značilnosti kraja ter približamo delo Sveta krajanom Krajevne skupnosti Polica.

Po lokalnih volitvah, ki bodo potekale v nedeljo, 18.11.2018, bo Krajevna skupnost Polica opravljala samo še tekoče posle in naloge za zagotavljanje nemotenega poslovanja dokler se ne konstituira nov svet KS Polica za mandatno obdobje 2018-2022.

Kakor pravi Abraham Lincon “Na koncu niso leta življenja, ki štejejo, ampak dejstvo, koliko življenja je bilo v teh letih”.

Vsem se lepo zahvaljujemo za sodelovanje, pomoč
in pogum! 

Rezultat iskanja slik za hvala

Krajevna skupnost Polica,

Polica, 9.11.2018

Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, prijazno pozdravljeni na spletnih straneh Krajevne skupnosti Polica!

V želji, da se predstavimo krajanom in širši lokalni skupnosti, kjer delujemo smo se odločili umestiti v prostor tudi v najmodernejšem mediju – spletu. Vodila nas je velika želja, da predstavimo vlogo in pomen kraja skozi zgodovino, da opozorimo na značilnosti kraja ter približamo delo Sveta KS krajanom Krajevne skupnosti Polica. Prepričani smo, da bo spletna stran pripomogla k učinkovitejšemu delu Sveta KS, zato vabimo k sodelovanju vse, ki želite s svojim prispevkom izboljšati življenje v naši Krajevni skupnosti Polica. Za vse morebitne novice, oglase, članke, popravke, povezave, katere bi želeli dodati na našo spletno stran, pa nam lahko pišete na: ks.polica@gmail.com.

Dodali in omogočili smo novo povezavo, kjer lahko oddate svoje predloge, pobude, želje ipd. Vsak prispeli predlog in pobudo bomo pregledali in preučili. Zato je izredno pomembno, da nam sporočite čim več koristnih podatkov, ki nam bodo v pomoč pri reševanju predmetne zadeve. Predlogi in pobude so namenjene posredovanju informacij k vsebinsko odgovornim subjektom. Za Krajevno skupnost ne predstavljajo obveze ali dolžnosti reševanja. Prijava nepravilnosti predstavlja zgolj informacijo in ne vloge po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Lokalne volitve 2018 – informacije

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Matej Tonin 13. julija 2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018.

OVK Grosuplje – sklep

Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti Grosuplje, Ilova Gora, Mlačevo, Polica, Račna, Sp. Slivnica, Škocjan, Šmarje – Sap, Št. Jurij in Žalna se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018. Krajevna skupnost Polica ima šifro volišča 3201011 – POLICA, Gasilski dom Polica, Polica 41, 1290 Grosuplje (dostopno tudi za invalide). Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija občine Grosuplje. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

Seznam vloženih kandidaturRAZGLAS seznama kandidatov za volitve v svete krajevnih skupnosti občine Grosuplje dne, 18.11.2018 – KS Polica

Ministrstvo za notranje zadeve je dolžno skladno z 8. odstavkom 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svoji spletni strani objaviti število volilnih upravičencev v posamezni lokalni skupnosti.

Informacije občine Grosupljeseznami volilnih volišč ter sklepi občinske volilne komisije občine Grosupljerokovnik za izvedbo volilnih opravil 2018Sklep o načinu oglaševanja na območju občine Grosuplje za izvedbo lokalnih volitev v letu 2018

Obvestilo o glasovanju na rednih lokalnih volitvah 2018

1. NA DAN GLASOVANJA

V nedeljo, 18. novembra 2018, bo glasovanje potekalo na 22 – tih voliščih v občini Grosuplje. Volilec lahko glasuje na volišču, kjer je vpisan v volilni imenik od 7.00 ure do 19.00 ure.

2. PREDČASNO GLASOVANJE

Volilci, ki so na dan glasovanja odsotni lahko predčasno glasujejo na volišču za predčasno glasovanje na sedežu Občinske volilne komisije – Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje, in sicer v torek 13.11.2018, v sredo 14.11.2018 in v petek 15.11.2018 od 7.00 ure do 19.00 ure.

3. GLASOVANJE PO POŠTI

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici, v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo ali invalidi, ki hkrati obvestilu za glasovanje po pošti predložijo kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida, lahko na lokalnih volitvah 2018 glasujejo po pošti, če to namero sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Grosuplje na naslov Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja oz. najkasneje do torka, 7. 11. 2018. V obvestilu za glasovanje po pošti mora volivec navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Obrazec

4. GLASOVANJE NA DOMU

Volivci, ki se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko na lokalnih volitvah 2018 glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine najkasneje 3 dni pred dnem glasovanja oz. najkasnje do torka, 14. 11. 2018. V zahtevku za glasovanje na domu mora volivec navesti svoje osebne podatke. V kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Obrazec

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) je skupni programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

JR – Prijava napak na omrežju

Rezultat iskanja slik za javna razsvetljava

Opomba: Krajevna skupnost Polica nima v upravljanju JR zato je napake  na omrežju (poškodbe, nedelujoče svetilke ipd) potrebno prijavi na JR in ne na Krajevno skupnost.

Bistrina – oddaja stanja števca, prijava napak na omrežju

Opomba: Vodovod je v upravljanju vaškega odbora in ni v upravljanju Krajevne skupnosti Polica.

Rezultat iskanja slik za bistrina

 

 

Video: Brane Petrovič, 2016

2014 -2018 © Krajevna skupnost Polica – Vse pravice pridržane.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja – skrbnika spletne strani je prepovedano kakršnokoli reproduciranje, fotokopiranje, mehansko ali elektronsko prepisovanje oziroma preslikavanje, shranitev v elektronski obliki, distribuiranje, javna objava, predelava ali druga uporaba spletne strani Krajevne skupnosti Polica.

Pravna obvestila

Pogoji uporabe – Pravno obvestilo

Krajevna skupnost Polica – pogoji uporabe spletne strani KS POLICA

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe spletne strani Krajevne skupnosti Polica (KS Polica), dostopne na http://ks-polica.si/.

Z uporabo spletne strani oziroma katere koli podstrani se strinjate s pogoji uporabe. Če se s pogoji deloma ali v celoti ne strinjate, predlagamo, da ne brskate po spletni strani http://ks-polica.si/ ali je kako drugače ne uporabljate.

KS Polica ima pravico spreminjati kateri koli del spletne strani ali podstrani– brez vnaprejšnjega obvestila, razen v primerih, navedenih v nadaljevanju tega besedila. V primeru citiranja ali nadaljnje uporabe besedil s spletne strani KS Polica je potrebno obvezno navesti vir –http://ks-polica.si/, če je le- ta naveden na spletni strani KS Polica, tudi ime in priimek avtorja. Povezav na spletno stran KS Polica ni dovoljeno narediti na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo KS Polica mora biti taka povezava nemudoma umaknjena s predmetne spletne strani.

Razen na način, opredeljen zgoraj, je na drugih spletnih mestih in/ali v drugih medijih brez dovoljenja KS Polica, prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in/ali vsebine spletne strani KS Polica.

Pri uporabi strani http://ks-polica.si/ je prepovedano:

  • Izvajati in/ali spodbujati k vse vrstnim aktivnostim, ki so v nasprotju z zakonodajo v RS.
  • Širiti vsebine in/ali spodbujati kakršno koli diskriminacijo.
  • Uporabljati spletno stran za reklamiranje, ki ni v skladu z ostalimi pravili uporabe spletne strani http://ks-polica.si/, ki jih opredeljuje KS Polica.

Posamezne storitve na strani KS Polica so omogočene le posameznikom, ki navedejo svoje osebne podatke – kontaktni obrazec. Te storitve so, če le ni navedeno drugače, brezplačne.

V primeru, da uporabnik krši pravila uporabe spletne strani http://ks-polica.si/, ki jih je opredelil KS Polica, se mu lahko objavljanje na sami strani ukine. Objava se ukine tudi, če uporabnik krši zgoraj navedene prepovedi. V primeru kršenja pogojev in pravil uporabe spletne strani si KS Polica pridružuje pravico blokiranja dostopa z določenega spletnega naslova ter uporabe vseh pravnih sredstev in pravic.

 


 

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na strani in podstraneh http://ks-polica.si/, je dovoljeno pregledovati. Če ni to izrecno predhodno pisno dovoljeno s strani KS Polica, se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati v komercialne namene. V nekomercialne namene je, ob pravilnem navajanju vira in avtorja (če je ta naveden) dovoljena objava vsebin strani KS Polica. V primeru kakršne koli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.

© Krajevna skupnost Polica

Brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja je prepovedano kakršnokoli reproduciranje, fotokopiranje, mehansko ali elektronsko prepisovanje oziroma preslikavanje, shranitev v elektronski obliki, distribuiranje, javna objava, predelava ali druga uporaba objavljenih dokumentov KS Polica oziroma njenih delov. Vse pravice pridržane.


 

Varovanje zasebnosti

Za uporabo nekaterih delov spletne strani KS Polica se je potrebno vpisati z osebnimi podatki. Vpis z osebnimi podatki je mogoč, ko je izpolnjen dovolj velik delež vpisa – zahtevanih polj. Z vpisom se strinjate, da se vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali ob vpisu, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev.

KS Polica se zavezuje, da bo vaše osebne podatke, pridobljene z vpisom, skrbno varoval ter jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen v skladu s politiko spletne strani, ki kot cilj opredeljuje povezovanje ustvarjalcev kreativnih industrij in podjetij. V tem primeru se izbrane podatke lahko posreduje med tema dvema ciljnima skupinama.

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob vpisu, se lahko uporabljajo za obveščanje uporabnika o temah in aktivnostih, povezanih s spletno stranjo http://ks-polica.si/oziroma KS Polica. Osebni podatki uporabnika se lahko uporabijo tudi za preverjanje, ali uporabnik uporablja spletno stran KS Polica v skladu s pogoji.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter Uredbo GDRP (GDPR – General Data Protection Regulation oz Splošna uredba EU o varstvu podatkov, ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov (od tu naprej: Splošna uredba).

 


 

Pridržki

KS Polica se bo trudila po najboljših močeh zagotoviti vsebino, ki bo temeljila na točnih in najnovejših podatkih. Vendar, ker so besedila na strani informativne narave, ne jamči, ter ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in popolnost, kar še posebej velja za vsebine, ki jih naložijo/objavijo uporabniki strani.

Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. KS Polica ne odgovarja za morebitno občasno nedelovanje spletne strani ali podstrani, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Na spletni strani so tudi povezave na druge spletne strani. Ker te niso v lasti ali upravljanju KS Polica, slednja ne jamči ali odgovarja za vsebino in/ali točnost vsebine na teh spletnih straneh. Uporaba spletnih strani drugih upravljavcev je podvržena pogojem uporabe teh strani.

KS Polica lahko te pogoje uporabe spletne strani http://ks-polica.si/ spremeni brez predhodnega obvestila. Z vstopom na spletno stran se razume, da se s pogoji in morebitnimi spremembami le-teh uporabnik strinja. V primeru, da gre za spremembo, ki bi se neposredno nanašala na uporabniško izkušnjo uporabe spletne strani http://ks-polica.si/ vpisanih uporabnikov, ali na razpolaganje z njihovimi osebnimi podatki, bodo spremembe objavljene na sami spletni strani http://ks-polica.si/.

KS Polica si pridržuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki “piškotka” (“cookie”) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletno stran željam uporabnikov.

Uporabniki soglašajo, da za uporabo spletne strani KS Polica in za tolmačenje teh splošnih pogojev (v celoti) velja pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, ki bi nastali z uporabo spletne strani http://ks-polica.si/, oziroma bi se kakorkoli nanašali na navedeno spletno stran, je za to pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.

 


 

Vaša vprašanja in predlogi

V primeru kakršnih koli vprašanj, pomislekov ali predlogov glede našega zbiranja, uporabe in razkrivanja vaših osebnih informacij, vas prosimo, da nam jih posredujete preko e-poštnega naslova: ks.polica@gmail.com.

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

 

Polica, april 2017.

Posodobljeno: maj, 2018.

Izjava o zasebnosti

Izjava o zasebnosti

O Izjavi o zasebnosti

Ustvarjalci spletnega mesta http://ks-polica.si/ se zavedamo pomena vaše zasebnosti, zato se zavezujemo k varovanju osebnih podatkov naših uporabnikov. Namen naše Izjave o zasebnosti je, da vas seznanimo o svoji politiki varovanja zasebnosti ter o možnostih, ki jih imate na voljo pri načinu zbiranja in uporabe podatkov na spletu. Izjava o zasebnosti je dostopna uporabnikom na začetni strani spletne strani – spodaj.


Zbiranje osebnih podatkov

Spletno mesto http://ks-polica.si/ lahko obiščete brez identifikacije ali podajanja osebnih informacij. Na nekaterih spletnih straneh pa morate vnesti svoje osebne podatke, na primer e-poštni naslov, zato da lahko izvedemo vašo zahtevo. Takšne vrste osebnih podatkov nam morate posredovati v primeru uporabe kontaktnega obrazca. Pri posredovanju osebnih podatkov za namene uporabe kontaktnega obrazca, se podatki posredujejo naprej na e-poštni naslov Krajevne skupnosti Polica: ks.polica@gmail.com – tajništvo, kateri skrbijo in vzdržujejo spletno stran.


Uporaba osebnih podatkov

Spletno mesto http://ks-polica.si/ uporablja vaše osebne podatke za izvedbo vaše zahteve: uporabe kontaktnega obrazca in objavljanja javnih komentarjev na spletni strani.

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Osebne podatke in kontaktne informacije bomo uporabljali le za namene, za katere so bili posredovani, v skladu z vašim dovoljenjem. V primeru zbiranja ali uporabe za kakršne koli druge namene izven tistih, za katere si jih posredovali, vas bomo kontaktirali za pridobitev soglasja.


Skrb za varnost osebnih podatkov

Zavezani k varovanju podatkov, ki nam jih posredujete. Nepooblaščen dostop do njih, njihovo uporabo in razkritje preprečujemo z različnimi varnostnimi tehnologijami in postopki. Podatke hranimo v stalno kontroliranih računalniških sistemih z omejenim dostopom na nadzorovanih mestih.


Razkrivanje osebnih podatkov tretjim osebam

Upravljavci spletnega mesta http://ks-polica.si/ osebnih podatkov svojih uporabnikov brez njihovega soglasja ne bodo posredovali nobeni drugi fizični ali pravni osebi (razen tajništvu Krajevne skupnosti, kot je pojasnjeno v prejšnjem poglavju). Pridržujemo si pravico do dostopanja in razkrivanja osebnih podatkov z namenom, da izpolnimo in zagotovimo skladnost z zakonom, izpolnimo zakonske zahteve, uporabimo podatke v pravnih postopkih ali zaščitimo pravice in lastnino upravljavcev spletnega mesta http://ks-polica.si/ ali naših uporabnikov.


Uporaba piškotkov in sledilne tehnologije

Spletno mesto http://ks-polica.si/ uporablja t. i. piškotke, ki uporabniku omogočajo prikaz in uporabo naših spletnih strani, prilagojeno njegovim željam. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletni strežnik shrani na disku vašega računalnika. Njegov glavni namen pa je, da v računalnik shrani vaše nastavitve in druge podatke, tako da vam jih ob naslednjem obisku naših spletnih strani ni potrebno več vnašati.

S piškotki ni mogoče izvajati programov ali okužiti računalnika z virusi. Piškotek nam ne omogoča nikakršnega dostopa do vašega sistema ali osebnih podatkov

Uporaba piškotov je ustaljen postopek na večini spletnih mest. Standardne nastavitve brskalnika omogočajo uporabo piškotov. V kolikor se z njihovo uporabo ne strinjate, spremenite nastavitve brskalnika tako, da bo sprejemanje piškotov onemogočeno, vendar to lahko omeji zmožnost vaše komunikacije z našim spletnim mestom. Tudi če piškotke sprejmete, jih lahko pozneje še vedno izbrišete z orodji vašega brskalnika. Piškote uporabljamo izključno z namenom, da bi svojo spletno stran optimizirali vašim željam.

http://ks-polica.si/ zbira tudi podatke o vaši uporabi našega spletnega mesta in spletnih storitev.


Sprememba Izjave o zasebnosti

Izjava o zasebnosti je bila prvič ustvarjena aprila 2017. To izjavo lahko občasno posodobimo skladno s spremembami naših storitev in na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Vse spremembe izjave bomo objavili na tem mestu in posodobili datum zadnje spremembe. V primeru znatnih sprememb vas bomo obvestili na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom.


Vaša vprašanja in predlogi

V primeru kakršnih koli vprašanj, pomislekov ali predlogov glede našega zbiranja, uporabe in razkrivanja vaših osebnih informacij, vas prosimo, da nam jih posredujete preko e-poštnega naslova: ks.polica@gmail.com.

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter Uredbo GDRP (GDPR – General Data Protection Regulation oz Splošna uredba EU o varstvu podatkov, ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov (od tu naprej: Splošna uredba).

 

Polica, april 2017.

Posodobljeno: maj, 2018.